Vrijwilligers

Welke vrijwilligerstaken zijn er?

Om de gemeenschap te ondersteunen bij de activiteiten, zijn er op vele terreinen vrijwilligers nodig:

De Tuingroep

Elke zaterdag wordt er door een gezellige groep onderhoud gepleegd aan het groen rondom de kerk. Na afloop samen gezellig koffie drinken.

De Koffiegroep

De Koffiegroep zorgt ervoor dat na elke viering in de Sloep de kerkgangers elkaar kunnen ontmoeten in de Sloep onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Onderhoudsgroep

Van tijd tot tijd is onderhoud aan de verschillende ruimten van de kerk en pastorie noodzakelijk. Wij zoeken vakmensen die ons af en toe kunnen helpen bij het (technisch) onderhoud.

Gastvrouw/Gastheer

Wij zijn een gastvrije parochie. Wij zouden mensen graag uitnodigen om bij ons binnen te lopen voor een praatje of om het Broeinest te bezoeken. Dan is het wel wenselijk dat er iemand aanwezig is om ze binnen te laten en van een kopje koffie of thee te voorzienWij zoeken vrijwilligers die op toerbeurt gastvrouw/gastheer willen zijn.

Koken voor meetafelen

Houd je van koken en vind je het leuk om met elkaar elke maand een maaltijd te bereiden voor de deelnemers aan meetafelen? In onze keukens werkt een gezellige groep waar altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers is.

Bezorgen Parochieblad

Heb je 7 x per jaar een uurtje beschikbaar en vind je het leuk om ons parochieblad Klankkleur rond te brengen, dan verwelkomen we je graag in onze grote groep bezorgers.

Zingen in een van onze koren

Kom zingen bij een van onze koren.
Muziek vervult een belangrijke rol in de kerk. Muziek en zang hebben samen een bijzondere kracht. Van de kerkvader Augustinus (354-430) is de puntige uitspraak: ‘Zingen is dubbel bidden’. Je lichaam en ziel doen eraan mee. Door het zingen hebben we contact met God én met elkaar.

  • Mary’s Voices zingt elke 3e zondag van de maand en verzorgt bijzondere vieringen, zoals het requiem bij de viering van Allerzielen, en concerten. Repetitie op maandagavond
  • Het Mariakoor zingt op zondag tijdens de vieringen, m.u.v. de derde zondag van de maand en de gezinsvieringen die 6 x per jaar plaatsvinden. Repetitie op maandagmiddag
  • Het kinderkoor zingt 6 x per jaar bij gezinsvieringen. Repetities worden voorafgaand aan elke viering gepland.
  • Het Con Amorekoor, ook wel het rouw- en trouwkoor genoemd, zingt bij huwelijken en uitvaarten. Het is een gelegenheidskoor.