Space For Grace

GOOD PRACTICES

Ontmoeten Ráákt!

klik op de foto voor het artikel

Laudate Si Alliantie

klik op de foto voor het artikel

Parochiemonitor

klik op de foto voor het artikel

Palliam

klik op de foto voor het artikel

Ameezing Praise

klik op de foto voor het artikel

Het afgelopen jaar kregen wij een uitnodiging om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst van Space For Grace. Op verzoek van het locatieteam van de Mariakerk heeft Peter Eldering deel genomen aan de informatiebijeenkomst. Naar aanleiding van zijn verslag willen we graag de informatie delen met een ieder die zich betrokken voelt bij het nemen van nieuwe initiatieven met als doel de betrokkenheid van parochianen te bergroten en mogelijk te voorzien in nieuwe aanwas.

In een tijd waarin voorgangers zich drie slagen in de rondte moeten rijden om in zoveel mogelijk kerken nog Eucharistie te kunnen vieren is er onvoldoende aandacht voor activiteiten die gericht zijn op het verbreden van de geloofsgemeenschap. Meer mensen om je heen verzamelen die naar mekaar omzien en met elkaar een bloeiende gemeenschap kunnen vormen. Space For Grace biedt een programma aan mensen die enthousiast katholiek zijn en geloven je dat er meer mogelijk is in hun gemeenschap.

Heb je zin om in jouw kerk meer levendigheid te brengen? Dan ga je in Space For Grace samen met anderen op weg om meer vitaliteit te brengen in jouw gemeenschap. Je kunt een aanvraag doen voor deelname aan het Space for Grace jaartraject. In dat jaar krijg je ondersteuning bij het ontwikkelen van een concreet plan. Na dit jaartraject kun je meedoen met het verdiepingstraject voor nog meer reflectie en verbinding met andere projecten.

In de praktijk betekent het dat Space For Grace acteert als een Business Innovation Program. Ze ondersteunen deelnemers bij het concretiseren van de plannen in een projectplan. Zodra het projectplan wordt geaccepteerd, mag worden deelgenomen aan de bijeenkomsten waarin het plan verder wordt ontwikkeld. Ook bij de uitvoering van de plannen is er ondersteuning, zowel op financieel gebied als in begeleiding van de projectgroep. Space For Grace is ervan overtuigd dat met hun aanpak consistente stappen gezet kunnen worden om de gemeenschap te laten bloeien.

Wil je meer weten? Op de website staat het uitgebreide verslag van Peter, alsmede een aantal  succesverhalen van eerdere deelnemers aan het programma met hyperlinks naar hun activiteit.

Heb jij een idee wat in de parochie succesvol zou kunnen zijn, meldt het dan bij het locatieteam. Dan kunnen we kijken of het als project kan worden aangemeld voor 2025. (De inschrijving voor de groep van 2024 was voor 1 november)

Locatieteam Mariakerk

100-JAAR JUBILEUM MARIAKERK

Programma Steinmeyer-orgel 2024Het uitgestelde 100-jarig jubileum van de Mariakerk/Koepelkerk (1921) in Bussum wordt dit jaar gevierd. Het Steinmeyer-orgel (1923) doet ook mee aan de festiviteiten met een kleine serie concerten waaronder het...

Lees meer

4 februari: geen livestream

Zondag 4 februari MINIKERKENDAG.  Op zondag 4 februari is er in de Mariakerk GEEN VIERING om 11:00 uur. Er is die dag ook geen livestream. De Oecumenische Viering is vandaag vanuit de Grote Kerk in Naarden. Vanuit de Grote Kerk zijn geen videobeelden te...

Lees meer

Concert 23 maart

Jan Hogendoorn (2002) en Robert van Deelen (2005) gaan werken en transcripties voor vierhandig orgel ten gehore brengen op zaterdag 23 maart 2024 om 16.00 uur in de Koepelkerk te Bussum.“We hebben een programma samengesteld met bijvoorbeeld transcripties...

Lees meer

Als parochie van de H. Drieëenheid volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid

De Belastingdienst heeft de parochie van de H. Drieëenheid aangemerkt als ANBI onder RSIN nummer 824024072. Voor formulieren en meer informatie klik op onderstaande knop