Pastoor van de parochie en voorzitter van het parochiebestuur is Pastoor Carlos Fabril (1963). Hij is afkomstig uit Brazilië en is sinds 1992 in Nederland. Hij is opgeleid tot priester in het bisdom Haarlem, in 2000 tot priester gewijd en kapelaan geweest in de regio Hoorn-Blokker.
Pastoor Carlos is per 1 augustus 2008 door de bisschop van Haarlem, Mgr. Dr. Jozef Punt, benoemd tot pastoor van de R.K.Parochie St. Vitus te Naarden, de H. Vitus en Thomas te Huizen en de Sint Vitus te Blaricum.
Zijn officiële installatie geschiedde op 31 augustus 2008 door de deken van Amsterdam, pater Ambro Bakker s.m.a.
Hij is daarmee de opvolger van Pastoor Michi Costa (1931), aan wie emeritaat is verleend, maar die nog wel op de pastorie in Naarden woont en daar actief is.

Een afspraak maken met pastoor Carlos Fabril:

telefoon: 035 – 694 3588
secretariaat:  
email:  
voor noodgevallen: 06 – 2251 0599

Kapelaan Maciej Sendecki komt oorspronkelijk uit Polen. Hij volgde de priesteropleiding in het bisdom Haarlem – Amsterdam in het Grootseminarie de Tiltenberg in  Vogelenzang. Buiten de lesuren daar woonde en studeerde hij in het Internationaal Diocesaan Missionaire Grootseminarie REDEMPTORIS MATER te Nieuwe Niedorp. In zijn studietijd was hij drie jaar voor de stage in Duitsland. Na zijn diakenwijding op 20 november 2011 werd hij door de bisschop Mgr. J. Punt naar de parochies van Naarden, Huizen en Blaricum gestuurd om zich onder begeleiding van pastoor Carlos Fabril voor te bereiden op zijn priesterwijding, die op 18 juni 2012 in het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo plaatsvond.

Een afspraak maken met kapelaan Maciej Sendecki:

telefoon: 035 – 538 3153
secretariaat:  
email:  
voor noodgevallen: 06 – 2251 0599

Een afspraak maken met kapelaan Andrea Geria:

telefoon: 035 – 538 3153
secretariaat:  
email:  
voor noodgevallen: 06 – 2678 8605

Lex Koot is emeritus RK-priester. Hij is geboren in Bussum en opgegroeid in de H. Hartparochie. Hij was godsdienstleraar en pastor in de Goede Herder in Amsterdam. Hij woonde jarenlang in Westerblokker, maar keerde terug in Amsterdam, waar hij nu ook weer actief is in de Obrechtkerk. Met enige regelmaat gaat Lex Koot voor in de Mariakerk.