Pastoor van de parochie en voorzitter van het parochiebestuur is Pastoor Carlos Fabril (1963). Hij is afkomstig uit Brazilië en is sinds 1992 in Nederland. Hij is opgeleid tot priester in het bisdom Haarlem, in 2000 tot priester gewijd en kapelaan geweest in de regio Hoorn-Blokker.
Pastoor Carlos is per 1 augustus 2008 door de bisschop van Haarlem, Mgr. Dr. Jozef Punt, benoemd tot pastoor van de R.K.Parochie St. Vitus te Naarden, de H. Vitus en Thomas te Huizen en de Sint Vitus te Blaricum.
Zijn officiële installatie geschiedde op 31 augustus 2008 door de deken van Amsterdam, pater Ambro Bakker s.m.a.
Hij is daarmee de opvolger van Pastoor Michi Costa (1931), aan wie emeritaat is verleend, maar die nog wel op de pastorie in Naarden woont en daar actief is.

Een afspraak maken met pastoor Carlos Fabril:

telefoon: 035 – 694 3588
secretariaat: 035- 693 1591
email:  

voor noodgevallen:

 

 

 

‭(06) 27 07 87 77‬

 

Ik ben Javier Acuña. Ik ben 39 jaar oud en in Chili geboren. Sinds 2020 ben ik priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ben in 2010 naar Nederland gekomen en heb toen mijn leven in Chili achter me gelaten. Ik ben hier aan een nieuw avontuur begonnen met de Heer en met de mensen die Hij aan mijn zijde heeft geplaatst.

Mijn ouders, mijn broer met zijn gezin en mijn zusje hebben altijd een zeer belangrijke rol in mijn leven gespeeld. In feite heb ik God thuis le- ren kennen en ik kan Hem alleen maar danken dat Hij mij heeft doen opgroeien in een boerenfamilie.

Daar leerde ik de grondbeginselen wat er later toe leidde dat ik ging studeren op een school die geleid werd door nonnen en vervolgens aan de Pauselijke Univer- siteit van Chili. Twee jaar lang heb ik les- gegeven op katholieke scholen, ben ik opgeleid tot basisschool-leraar, maar stu- deerde ik ook wiskunde en natuurlijk godsdienst. In deze twee vakken gaf ik les aan de kinderen en bij godsdienst kon ik de kinderen leren en samen met hen genieten van hoeveel Jezus van ons houdt.

Na mijn diakenwijding (16-11-2019) en ook na mijn wijding tot priester (12-9- 2020) was ik als volgeling van Jezus werkzaam in de regio West-Friesland Z.O., het laatste anderhalf jaar ook in de stad Hoorn en omgeving. Het is een fantastische ervaring geweest. Ik heb met de mensen vreugde, maar ook moeilijke momenten kunnen delen. De pandemie speelde een beslissende rol in deze bijna twee jaar tijd. We hebben als broeders in het geloof elkaar mogen steunen. Ik ben er altijd voor uitgekomen hoeveel ik van de Kerk heb ontvangen en ook mijn kleine ervaring met de oneindige liefde die God voor ieder van ons heeft gedeeld.

Vanaf oktober zal de nieuwe uitdaging voor mij hier in het Gooi liggen. Wij hebben de mogelijkheid om op weg te gaan en te genieten van de vreugde van het samenzijn met Jezus. Ik nodig u van harte uit om dit avontuur samen aan te gaan.

Zoals u zult zien ben ik slechts een ‘nieuwe’ priester die Jezus wil volgen. Ik vraag u mij te helpen en me alle dingen te leren die ik nog niet weet. Schroomt u niet contact op te nemen. Gods rijkste Zegen u allen toegewenst,

Kapelaan Javier Acuña

Een afspraak maken met kapelaan Javier Acuña:

telefoon: 035 – 538 3153
secretariaat:  
email:  
voor noodgevallen: 06 – 83453373

Mikel Palic rondde in oktober 2017 zijn  baccalaureaat studie met de kwalificatie summa cum laude af en behaalde daarmee de academische graad van ‘Baccalauraat in de Gewijde Theologie’ van de Pauselijke Universiteit. In november 2019 is Mikel tot diaken gewijd en de priesterwijding vond plaats op zaterdag 26 september 2020. Als priester zal Mikel actief zijn in de kerken van de parochies van de H-Drieeenheid en Huizen/Blaricum-Bijvanck.

contactgegevens:

Kapelaan Mikel Palic
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-12 19 04 84
E-mail: p.mikel.palic@gmail.com

Lex Koot is emeritus RK-priester. Hij is geboren in Bussum en opgegroeid in de H. Hartparochie. Hij was godsdienstleraar en pastor in de Goede Herder in Amsterdam. Hij woonde jarenlang in Westerblokker, maar keerde terug in Amsterdam, waar hij nu ook weer actief is in de Obrechtkerk. Met enige regelmaat gaat Lex Koot voor in de Mariakerk.