Pastoor van de parochie en voorzitter van het parochiebestuur is Pastoor Carlos Fabril (1963). Hij is afkomstig uit Brazilië en is sinds 1992 in Nederland. Hij is opgeleid tot priester in het bisdom Haarlem, in 2000 tot priester gewijd en kapelaan geweest in de regio Hoorn-Blokker.
Pastoor Carlos is per 1 augustus 2008 door de bisschop van Haarlem, Mgr. Dr. Jozef Punt, benoemd tot pastoor van de R.K.Parochie St. Vitus te Naarden, de H. Vitus en Thomas te Huizen en de Sint Vitus te Blaricum.
Zijn officiële installatie geschiedde op 31 augustus 2008 door de deken van Amsterdam, pater Ambro Bakker s.m.a.
Hij is daarmee de opvolger van Pastoor Michi Costa (1931), aan wie emeritaat is verleend, maar die nog wel op de pastorie in Naarden woont en daar actief is.

Een afspraak maken met pastoor Carlos Fabril:

telefoon: 035 – 694 3588
secretariaat: 035- 693 1591
email:  

voor noodgevallen:

 

 

 

‭(06) 27 07 87 77‬

 

Een afspraak maken met kapelaan Andrea Geria:

telefoon: 035 – 538 3153
secretariaat:  
email:  
voor noodgevallen: 06 – 2678 8605

Lex Koot is emeritus RK-priester. Hij is geboren in Bussum en opgegroeid in de H. Hartparochie. Hij was godsdienstleraar en pastor in de Goede Herder in Amsterdam. Hij woonde jarenlang in Westerblokker, maar keerde terug in Amsterdam, waar hij nu ook weer actief is in de Obrechtkerk. Met enige regelmaat gaat Lex Koot voor in de Mariakerk.

Costa Michele (Michi)
Geb. 28 okt. 1931
Priestergewijd 1961 bisdom Turijn
In Nederland sinds 1988
Rector Diocesaan Missionair Seminarie Redemptoris Mater 1991-1999
Pastoor S Vitus Naarden 2000-2007

Mikel Palic rondde in oktober 2017 zijn  baccalaureaat studie met de kwalificatie summa cum laude af en behaalde daarmee de academische graad van ‘Baccalauraat in de Gewijde Theologie’ van de Pauselijke Universiteit. In november 2019 is Mikel tot diaken gewijd en de priesterwijding vond plaats op zaterdag 26 september 2020. Als priester zal Mikel actief zijn in de kerken van de parochies van de H-Drieeenheid en Huizen/Blaricum-Bijvanck.

contactgegevens:

Kapelaan Mikel Palic
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-12 19 04 84
E-mail: p.mikel.palic@gmail.com