Parochie Wijzer

communicatie Parochie van de H. Drieeenheid

Klankkleur

Lees hiernaast ons parochieblad Klankkleur. Klankkleur verschijnt 7 x per jaar en wordt bezorgd bij parochianen die aangegeven hebben de Klankkleur te willen ontvangen. Elders op deze pagina staat een knop waarmee de laatste Klankkleur in PDF formaat kan worden geopend. Deze opent dan in een nieuwe map, zodat de website van de parochie gewoon geopend blijft.

Parochiewijzer

Parochie van de H.-Drieeenheid
Brinklaan 42
1404 EX Bussum
KvK: 75061953
www.h-drieeenheid.nl

Pastoor: Pastoor Carlos Fabril
telefoon: (035) 69 43 588

Redactie Klankkleur:
Peter Grol, Noud Lantman, Jeanine Peijnenburg

Kopij aanleveren: klankkleur@h-drieeenheid.nl

Grafische vormgeving:
Karin Veen, Annelies Elfrink, Vincent Veen

Parochiesecretariaat
Ans Baaij
aanwezig op ma/di/do/vr van 09:00 – 13:00 uur
Jannie Ronteltap
aanwezig op wo van 09:00  – 12:00  uur

telefoon: (035) 69 315 91
mailadres: secretariaat@h-drieeenheid.nl

Vertrouwenspersoon PCI
Marlène Potjer
telefoon: (06) 46 395 060
mailadres: PCI.drieeenheid@gmail.com

Preventiebeleid
Als parochie van de H. Drieëenheid  volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid

Parochiebestuur

(foto’s volgen)

Pastoor Carlos Fabril

Pastoor Carlos Fabril

Voorzitter

Karin Veen

Karin Veen

Secretaris

Alex Goûtier

Alex Goûtier

Penningmeester

Parochie van de    H. Drieeenheid

RSIN: 824024072

PCI H. Drieeenheid

RSIN: 824156535