M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Open Kerk
Donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur, is de Koepelkerk weer geopend.
Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst:
Donderdag 23 maart: Ds. P. Korver
Donderdag 30 maart: de heer D. Vogelpoel

Vrijdag 24 maart om 15.00 uur: gezamenlijke viering ter voorbereiding op Pasen – Vastenoverweging in een intieme en warme Sloep. U bent van harte uitgenodigd voor deze voorbereiding op Pasen!
De werkgroep VOP

Zondag 2 april, Palmzondag om 11.00 uur: eucharistieviering, waarin het Lijdensverhaal wordt gelezen. Voorganger is Kapelaan Mikel Palić

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk donderdag
30 maart 2023 per e-mail: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl

Vasten overweging

Vrijdag 24 maart om 15.00 uur: gezamenlijke viering ter voorbereiding op Pasen. In vervolg op de bijeenkomst ter voorbereiding op Kerstmis heeft de werkgroep VOP gekozen voor dezelfde vormgeving. Dus niet meer in de kerk, maar in een intiemere en warmere Sloep. In de...

Lees meer

Oecumenische Vesper

Zondag 19 maart om 19.30 uur: Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd in de RK St. Vituskerk in Naarden met als voorganger Ds. P. Korver. Zondag 26 maart om 19.30 uur: Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd in de Grote Kerk in Naarden. Voorganger is kapelaan Mikel...

Lees meer

Bijbelstudie

Dinsdag 28 maart om 14.30 uur: Bijbelstudiemiddag in de Grote Zaal onder leiding van Theo Voorhout. Ook in deze Vastentijd worden we weer in de gelegenheid gesteld om ons te verdiepen in het Oude en Nieuwe Testament. Jezus heeft bij alles wat Hem overkomt de wil van...

Lees meer