M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Open Kerk
Donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur, is de Koepelkerk weer geopend.
Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst:
Donderdag 21 september: Ds. Riegonda v. Welie
Donderdag 28 september: Ds. Hilde Honderd
Donderdag 5 oktober: de heer D. Koren

Woensdag 20 september om 20.00 uur: Songs & Silence Vredesweek 2023 in de Wilhelminakerk. Kerk is open vanaf 19.30 uur. De landelijke Vredesweek, al meer dan 50 jaar georganiseerd door PAX, vindt dit jaar plaats van 16 t/m 24 september. In samenwerking met het oecumenisch pastores convent Naarden-Bussum is er in deze week een extra Songs en Silence viering. Deze viering, in de stijl van Taizé, zal het karakter van een ‘vredesgebed’ hebben. Sinds anderhalf jaar – sinds er in Europa weer een oorlog woedt met een sinds de oorlogen in de vorige eeuw ongekende heftigheid – beseffen we de betekenis van het woord “vrede” intenser. Maar vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Ook in eigen land heerst steeds meer onvrede. Onvrede, en nu? Genoeg om stil van te worden.
Na afloop hopen we elkaar te ontmoeten bij koffie of thee. U bent van harte welkom. Nadere informatie bij Karin Kuijper – Bouwmeester (06 55334044).

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk donderdag
5 oktober 2023 per e-mail: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl

Meetafelen

Zondag 24 september vanaf 17.00 uur: Meetafelen in de Sloep. Om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u gezellig mee eten, meld u zich aan uiterlijk maandag 18 september. Doe €10,- (graag gepast) in een dicht geplakte envelop. Schrijf hierop ‘Meetafelen’en uw naam en...

Lees meer

Bijbelstudiemiddag

Dinsdag 26 september om 14.30 – ca. 16.45 uur: Bijbelstudiemiddag in de Grote Zaal onder leiding van Theo Voorhout (vanaf 14.00 uur is er koffie/thee). Als we met elkaar of individueel in de Bijbel lezen, worden we heel vaak verrast hoe we het Oude en Nieuwe Testament...

Lees meer

In en Om de Koepel

Dinsdag 19 september van 18.30 – 21.00 uur: Openingsbijeenkomst CCIV met film en nagesprek “Bardsongs” – oordeel niet te snel over je lot – in het Filmhuis, Brediusweg 1, Bussum. Mooie, diepzinnige verhalen uit India, Mali en Ladakh (Himalaya) in het kader van de...

Lees meer