M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Elke donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur is de Koepelkerk geopend. Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst

Vieringen

Zaterdag 22 februari om 17.00 uur: Communieviering in de Antonius Hof. Voorganger is Bruno Nagel m.m.v. het Jozef Dameskoor.

Woensdag 26 februari om 19.30 uur: Aswoensdag. Kapelaan A. Geria gaat voor en er wordt gregoriaans gezongen.

Maandag 2 maart om 19.30 uur: Vastenoverweging.                                                                                                                                        En op de maandagavonden van 9,16, 23 en 30 maart om 19.30 uur zijn er weer vastenoverwegingen.                                                              Na het min of meer uitbundig vieren van carnaval breekt voor ons allen een tijd van bezinning aan. Wij staan stil bij het optreden van Jezus dat uiteindelijk uitmondt in Zijn lijden en dood. Op vijf maandagavonden voorafgaand aan de glorievolle verrijzenis van Onze Heer proberen wij ons daarop voor te bereiden. Het thema van al deze vastenoverwegingen is Bevrijding. Dit thema hebben we gekozen in het kader van 75 jaar bevrijding. Het woord bevrijding kent in de Bijbel vele aspecten zoals bijvoorbeeld het verbond met God in vrijheid, van vergeving naar bevrijding en innerlijke vrijheid.  Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze bezinning op de 40-dagentijd mee te maken.

Werkgroep onder leiding van parochianen

Activiteiten onder de Koepel

Zondag 16 februari - OorlogsweeskinderenHeeft u ook nog steeds de neiging om, als u ergens contant betaalt, de stuivers apart te houden? Als dat zo is, komt het voor de Oorlogsweeskinderen heel goed uit.  Zondag 16 februari kunt u weer de opgespaarde...

Lees meer

Familieberichten

Familieberichten.In onze gemeenschap is door de doop opgenomen: Caio Cesar Mayer Cereda.                                                                                            Van harte welkom in onze parochiegemeenschap. Zondag 26 januari heeft...

Lees meer

Activiteiten rondom de Koepel

Zondag 2 februari om 16.30 uur: Cantatedienst “Songs of Praise” in de Wilhelminakerk.   De muzikale vormgeving van deze cantatedienst zal worden verzorgd door het Vocaal Ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse, met als leidraad de 5e Epiphanie met de...

Lees meer