M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Open Kerk
Donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur, is de Koepelkerk weer geopend.
Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst:
Donderdag 13 januari: de heer D. Koren
Donderdag 20 januari: Ds. J. Werner

Hoe gaan we om met de oplopende Coronabesmettingen?:
* De 1½ meter maatregel zal gehandhaafd worden. De kerkbanken zijn om en om met koorden afgezet.
* Dragen van een mondkapje is verplicht bij het binnenkomen en vertrek van de kerk.
* Aanmelden is (voorlopig) weer noodzakelijk voor de vieringen.
* Parochianen hoeven geen corona toegangsbewijs te laten zien.
* De wijwaterbakken blijven leeg.
* Tenslotte blijven alle basisregels gelden, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboog en thuisblijven bij klachten.
We willen vragen om vooral rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Laten we oog hebben voor en met beleid omgaan met elkaar.

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk donderdag
20 janauri 2022 per e-mail: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl

Bloemengroet

Meeleven met elkaar: Zondag 5 december waren er twee bloemengroeten: Een bloemetje ging deze week naar de heer Bröcker in Bussum. Hij vierde zijn 90ste verjaardag waarmee wij hem van harte feliciteren. Het tweede bloemetje ging naar mevrouw An Klück, zij verblijft in...

Lees meer

Kerststallen

Kerststallen De parochie heeft dit jaar een aantal kerstgroepen mogen ontvangen. Enkele groepen zijn tentoongesteld in de vitrinekasten van de Mariakerk. U kunt deze groepen bezichtigen voor en na de Kerstvieringen, het Kindje Wiegen en de twee zondagen na Kerst.

Lees meer

Kerstactie Kinderen in Nood

Kerstactie Stichting Kinderen in Nood U kunt € 7,50 en/of € 5,00 of elk ander bedrag overmaken voor voedselpakketten en enveloppen met groentezaden, die gestuurd worden naar mensen in Roemenië, Hongarije en Oekraïne. Op rek.nummer: NL49RABO0383774241 of...

Lees meer