M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Open Kerk
Donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur, is de Koepelkerk weer geopend.
Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst:
Donderdag 19 mei : ’ de heer D. Koren
Donderdag 26 mei : vervalt: Hemelvaartsdag

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk donderdag
26 mei 2022 per e-mail: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl

Familiebericht

Wij hebben afscheid moeten nemen van: Bert Majoor die 2 mei op 87 jarige leeftijd is overleden. Bert verbleef de laatste periode van zijn leven, door een afnemende gezondheid, in Antoniushof,. Zijn uitvaart was 12 mei om 11.00 uur vanuit de Mariakerk. Laten wij hem en...

Lees meer

Bloemengroet

Meeleven met elkaar: Zondag 1 mei waren er 2 bloemengroeten: De 1ste bloemengroet was voor Rineke Blaauwgeers, Aagje Dekenlaan 205 in Bussum. Rineke heeft zich o.a. vele jaren ingezet voor onze parochiegemeenschap. Mede hiervoor heeft ze 26 april een koninklijke...

Lees meer

Meetafelen

Zondag 22 mei vanaf 17.00 uur: Meetafelen in de Sloep. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan uiterlijk maandag 16 mei. Doe € 10,- (graag gepast) in een dichtgeplakte envelop en schrijf op de envelop Meetafelen en uw naam en telefoonnummer. Doe de envelop in de...

Lees meer