M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Open Kerk
Donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur, is de Koepelkerk weer geopend.
Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst:
Donderdag 18 mei, Hemelvaart: geen Open Kerk
Donderdag 25 mei: de heer J. Langendorff

Hemelvaart, donderdag 18 mei om 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor C. Fabril en met Gregoriaanse gezangen
Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag om 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger Kapelaan M. Palic m.m.v. het Mariakoor en Mary’s Voices.
Maandag 29 mei, 2e Pinksterdag: geen viering.

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk donderdag
25 mei 2023 per e-mail: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl

Familieberichten

Familieberichten: Wij hebben afscheid moeten nemen van: Petronella Meij – Ypelaar die 8 mei op 86 jarige leeftijd overleden is. Mevrouw werd de laatste periode van haar leven liefdevol verzorgd in Slingerbosch in Huizen, daarvoor woonde ze Brinklaan in Bussum Laten...

Lees meer

meeleven met elkaar

Meeleven met elkaar: Zondag 14 mei waren er twee bloemengroeten. Een bloemetje was voor Marlène en Eric Potjer, Singel 1z in Bussum. Ze zijn 40 jaar getrouwd, waarmee wij hen van harte feliciteren. De tweede bloemengroet was voor de heer Kessen, Aagje Dekenlaan 233 in...

Lees meer

Bijbelstudie middag 30 mei

Dinsdag 30 mei om 14.30 uur: Bijbelstudiemiddag in de Sloep onder leiding van Theo Voorhout. Met Pinksteren vieren we het grote feest van de Heilige Geest. De door Jezus beloofde Trooster en Helper. Wij worden uitgenodigd om ons door die Geest van God te laten leiden....

Lees meer