M a r i a b o o d s c h a p

Veertiendaags mededelingenblad
van de R.K. Parochie van de Heilige Drieëenheid,
Locatie Mariakerk

Open Kerk
Donderdag op marktdag, van 10:00 tot 15:00 uur, is de Koepelkerk weer geopend.
Om 12.00 uur: orgelspel. Van 12:30 – 13.00 uur is er oecumenische middagpauzedienst:
Donderdag 6 oktober: Pastor N. Smit
Donderdag 13 oktober: Ds. C. Flobbe

Woensdag 5 oktober om 20.00 uur: Songs & Silence in de Wilhelminakerk. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Een viering in de stijl van Taizé, met stilte, liederen en gebed, rondom de kaars van Gods aanwezigheid, waaraan we ook onze eigen kaarsen mogen aansteken. Thema is deze keer: verlangen. Verlangen naar God en verlangen naar elkaar.
Na afloop hopen we elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.
U bent van harte welkom. Nadere informatie bij Karin Kuijper – Bouwmeester (06 55334044).

Zondag 16 oktober om 10.00 uur: Presentatieviering in de Mariakerk m.m.v. Mary’s voices en Mariakoor. Voorgangers zijn kapelaan J. Acuña Acuña en pastoor C Fabril. J. Acuña Acuña gaat voor het eerst in onze kerk voor.

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk donderdag
13 oktober 2022 per e-mail: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl

Bloemengroet

Meeleven met elkaar: Zondag 18 september was de bloemengroet voor Jan en Ria Meeuwissen in Bussum. Zij vierden 17 september hun 65 jarig huwelijksfeest waarmee wij hen van harte feliciteren. Zondag 25 september was de bloemengroet voor mevrouw Hagen in Bussum. Zij...

Lees meer

Meetafelen

Zondag 16 oktober vanaf 17.00 uur: Meetafelen in de Sloep links van de Mariakerk. Om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u deelnemen, meld u zich dan aan uiterlijk maandag 10 oktober. Doe € 10,00 (graag gepast) in een dicht geplakte envelop. Schrijf op de envelop...

Lees meer

Zangers gezocht!

Zangers gevraagd! Vooral tenoren en bassen. Ter versterking van het koor Mary’s Voices. Voor de uitvoering van het requiem van Fauré op 2 november. Repetitie-data zijn: donderdagavond 13-20-27 oktober van 20.00 – 22.00 uur. Aanmelden bij Karin Bouwmeester, email:...

Lees meer