Locatie Wijzer

St. Vituskerk Naarden

Locatiewijzer

Vituskerk
Turfpoortstraat 3
1411 ED Naarden
www.h-drieeenheid.nl

Pastorie
Marktstraat 1
1411 CX Naarden

Locatie team Vituskerk:

  • .
  • .
  • .
  • .

Ceciliakoor:
Hr. C. van Essen (035-6945062)
Vituskoor:
Hr. Nico BrinkerĀ 

Communiegroep:
Mw. M. van den Heuvel (06-39621177)

Jongerengroep:
Pastoor C. Fabril (035-6943588)

Secretariaat
Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden
telefoon: (035) 69 435 88
mailadres: sintvitusnaarden@outlook.com

Bankrekening:
NL33 RABO 0343 7026 65

Acolieten/misdienaars:
Mw. A. van Eijden (035-69 489 53)