Kun je zingen, zing dan mee

Zingen is dubbel bidden
Meedoen?Klik voor meer info

Koren van de Mariakerk

In de Mariakerk zingen het Con Amorekoor, het Mariakoor en Mary’s Voices. Alle koren staan onder leiding van Karin Kuijper.

Koren van de Vituskerk

In de Vituskerk zingen het Ceciliakoor onder leiding van Piet Philipse en het Vituskoor onder leiding van Nico Brinker.

Ceciliakoor

Zingt bij Eucharistievieringen in de Vituskerk

Con Amore koor

Zingt bij huwelijken en uitvaarten in de Mariakerk

Jongerenkoor

Zingt bij jongerenvieringen in de kerken van de parochie.

Kinderkoor

Zingt bij kindervieringen in de kerken van de parochie

Mariakoor

Zingt bij vieringen in de Mariakerk

Mary’s Voices

Zingt bij vieringen en speciale projecten met als thuisbasis de Mariakerk

Vituskoor

Zingt bij huwelijken en uitvaarten en bij diverse vieringen in de Vituskerk

Zingen is dubbel bidden

Muziek en zang zijn buitengewoon belangrijk voor het uitdragen van het Evangelie. Denk alleen maar aan de Mattheüs Passion en de Messiah. Wat een zeggingskracht! Muziek en zang hebben samen een bijzondere kracht. Van de kerkvader Augustinus (354-430) is de puntige uitspraak: ‘Zingen is dubbel bidden’. Je lichaam en ziel doen eraan mee. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar.

Berichten voor de koren

Het laatste nieuws & updates

Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2020 Vrij­dag­avond 2 ok­to­ber ont­vingen ver­schil­lende pa­ro­chies in Am­ster­dam een brief van de Vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland waarin aan alle gebeds­hui­zen in de regio het dringende advies werd gegeven...

Priesterwijding Mikel Palić

Op zaterdag 26 september zal Mikel Palić om 11:00 uur in de Sint Bavo in Haarlem door Mgr. Hendriks tot priester worden gewijd. De toegang tot de viering in de kerk is voorbehouden aan genodigden. Wilt u de viering toch volgen, dan kan dit door viering te...

Praatkrant KBO

KBO: Vorige week is er een Praatkrant uitgekomen. Er zijn geen bijeenkomsten. Maar KBO wil in oktober weer starten. Leden worden uitgenodigd hun ervaringen te verwoorden in de krant.