Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

Aangescherpte maatregelen
gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020
 
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vierin­gen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).
De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

.

Reserveren voor vieringen

De Parochie van de H-Drieeenheid beschikt over een mobiel telefoonnummer. Dit is een NOODNUMMER en is bedoeld voor spoedgevallen zoals mensen die in geestelijke nood zijn of voor uitvaart ondernemingen om een uitvaart af te spreken.Steeds vaker wordt dit...

Lees meer

Uitzendingen Gooi TV

Nu we al een aantal weken geen eucharistie meer kunnen vieren waarbij onze parochianen aanwezig kunnen zijn, wordt er veel gekeken naar televisieregistraties van vieringen in het land of de regionale vieringen die door Gooi TV worden geregistreerd. Veel parochianen...

Lees meer

Speciale Paaseditie Klankkleur

Ten behoeve van de Paastijd is er een speciale editie van Klankkleur verspreid onder de parochianen. Naast een paasboodschap van pastoor Carlos Fabril, vindt u in deze Klankkleur ook teksten van paus Franciscus en de Nederlandse bisschoppen. Ook kunt u in...

Lees meer

Een bijzondere Paastijd…

"We gaan een unieke en voor iedereen ongekende Goede Week en Pasen tegemoet. Vieringen worden digitaal gestreamed, vergaderingen gezoomd, kerkgebouwen zijn open voor enkel stil gebed of aanbidding…."Zo opent de brief van de hoofdredacteur van het...

Lees meer

Paasvieringen en de palmtakjes

Volgens de richtlijnen van het Bisdom zullen de vele vieringen en de daarbij behorende belangrijke rituelen in de Goede Week in elke regio plaats moeten vinden, maar zonder parochianen en zonder koor/muziek. Pastoor Carlos Fabril verzorgt de vieringen in...

Lees meer

Noveengebed

Mgr. Jan Hendriks heeft een Noveengebed samengesteld dat van 16 maart tot de dag van Mariaboodschap zal duren.Hiernaast treft u de tekst aan. Via onderstaande knoppen kunt u zowel de verdieping van het Noveengebed openen (in een uitvoering die kan worden...

Lees meer