Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

Aangescherpte maatregelen
gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020
 
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vierin­gen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).
De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

.

Paasvieringen en de palmtakjes

Volgens de richtlijnen van het Bisdom zullen de vele vieringen en de daarbij behorende belangrijke rituelen in de Goede Week in elke regio plaats moeten vinden, maar zonder parochianen en zonder koor/muziek. Pastoor Carlos Fabril verzorgt de vieringen in...

Lees meer

Noveengebed

Mgr. Jan Hendriks heeft een Noveengebed samengesteld dat van 16 maart tot de dag van Mariaboodschap zal duren.Hiernaast treft u de tekst aan. Via onderstaande knoppen kunt u zowel de verdieping van het Noveengebed openen (in een uitvoering die kan worden...

Lees meer

Ook uitvaarten gaan anders vanwege het Coronavirus

De uitvaartbranche heeft onlangs bekend gemaakt welke (verregaande) maatregelen er genomen zullen worden in verband met het Corona virus. De bisschoppen hebben dezelfde richtlijnen afgegeven.Belangrijkste aandachtspunt is het aantal personen dat...

Lees meer

Corona maatregelen aangescherpt

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020 In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op...

Lees meer

Diverse activiteiten afgelast

De website van het bisdom meldt dat de volgende evenementen zijn geannuleerd:De jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome, die gepland stond voor 26 april tot en met 2 mei, wordt geannuleerd. De organi­sa­tie heeft dit besloten met het oog op de toe­ne­mende...

Lees meer

Het Corona virus (Covid-19) houdt ons allemaal erg bezig. Dagelijks worden er, zowel door het RIVM als het verantwoordelijke ministerie, maatregelen aangekondigd.In Noord Brabant, waar de meeste besmettingen zijn, zijn de maatregelen het meest ingrijpend...

Lees meer