Het Licht op ons Pad

Doop, Communie, Vormsel, Huwelijk, Uitvaart

Het Licht op ons Pad

Een bewuste keuze om op een actieve manier betrokken te zijn bij het geloof.

Er zijn een aantal momenten in een mensenleven waarin heel bewust gekozen wordt voor een deelname aan vieringen die gekoppeld zijn aan de toediening van sacramenten (naast natuurlijk het sacrament van de Eucharistie).
Ouders kiezen ervoor om hun kind te laten dopen. Daar worden zij op voorbereid, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat ouders en kind binnen de kerkgemeenschap blijven. De volgende gelegenheid doet zich voor bij de eerste Communie. Ook dan vindt er een traject van vorming plaats ter voorbereiding op de eerste Communie.
Wij zijn op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wat wij als kerkgemeenschap te bieden hebben aan hen die gekozen hebben deel te nemen om verder te binden, te boeien en zich verder te laten ontwikkelen binnen onze kerkgemeenschap.
De priesters zijn betrokken bij de voorbereidingen op de sacramenten, maar hebben door hun regionale verantwoordelijkheden nauwelijks tijd om in de tussenliggende periodes aan vorming te doen.
Wij zien het als een weg die we afleggen en waarlangs een aantal bushaltes staan. Bij elk van de bushaltes ontmoeten we de priester die verantwoordelijk is voor de toediening van de sacramenten. De weg tussen twee haltes kent geen specifiek programma (anders dan de zondagse Eucharistievieringen).

klik op de afbeeldingen voor meer informatie

Sacramenten

Dopen

De doop is een begin. Het woord ‘doop’ komt van onderdompelen in het water. Water is het element van (nieuw) leven.

Eerste Communie

Eén keer per jaar doen kinderen in onze parochie hun Eerste Communie. Ter voorbereiding hierop komen de kinderen zes tot acht keer bij elkaar.

Vormsel

De zalving verduidelijkt de naam van ‘christen’, wat ‘gezalfde’ betekent. 

De zalving bestaat nu nog steeds in het sacrament van het Vormsel. Het is de bekrachtiging van de doop.

Huwelijk

De viering van het huwelijk wordt afgesproken in de voorbereidende gesprekken tussen de pastor/voorganger en de huwelijkskandidaten. De huwelijksviering kan pas plaats vinden na het burgerlijk gesloten huwelijk

Uitvaart

Wij willen u informeren over de mogelijkheden die er zijn om in een kerkelijke uitvaart waardig en persoonlijk afscheid te nemen van een geliefd medemens die is overleden