Geschiedenis

parochie van de Heilige Drieeenheid

Geschiedenis van de parochie

Rond het jaar 900 wordt de eerste parochie in Nardinc gesticht. Deze parochie beslaat Nardinclant, een gebied groter dan het huidige Gooi. Door de toename van de bevolking, strijd tussen de graven van Holland en het bisdom Utrecht, natuurgeweld, de reformatie en oorlogen versnipperde dit gebied en ook de parochie. In de laatste decennia zien we als gevolg van de ontkerking het omgekeerde gebeuren. Op deze pagina vindt u de geschiedenis van de parochies die sinds 2015 de parochie van de Heilige Drieeenheid vormen en de geschiedenis van de R.K. kerken die bij die parochies horen.

Publicaties H. Hartkerk in Bussums Nieuws

Aan de rand van de hei net buiten de bebouwde kom van Bussum tegenover de Keizer Ottostraat werd in 1932 een nieuwe kerk in gebruik genomen waarin negenhonderd gelovigen een zitplaats konden vinden met onbelemmerd zicht op het altaar. De kerk was ontworpen...

Lees meer

Geschiedenis – Inleiding

Als inleiding op de geschiedenis van de recente kerken binnen onze parochie, eerst een globaal overzicht van de parochies in Naarden en Bussum. In de zeer vroege middeleeuwen liep de kustlijn van wat nu het Gooimeer is totaal anders dan nu het geval is....

Lees meer

Geschiedenis RK Vituskerk te Naarden

De in 1834 gebouwde waterstaatskerk werd al snel te klein, waardoor de kerk werd afgebroken om plaats te maken voor de huidige R.K. Sint Vituskerk met 450 zitplaatsen in Neo-Romaanse stijl naar een ontwerp van Jan Stuyt (1868 – 1934), één van de...

Lees meer

Geschiedenis St Vituskerk te Bussum

Toen de in 1844 gebouwde waterstaatskerk in Bussum te klein werd door de aanleg van de Oosterspoorlijn, werd in 1879 door pastoor Weitjens en het kerkbestuur besloten tot de bouw van een grotere kerk. De opdracht voor het ontwerp werd geschonken aan...

Lees meer

Geschiedenis H Mariakerk

Reeds aan het begin van de 19e eeuw was de rond 1884 gebouwde nieuwe St. Vituskerk te klein voor heel Bussum. Er werd een plan gemaakt om er een noorder- en een zuiderbeuk aan te bouwen en naast de toren een apart "leeringlokaal". Door de Eerste...

Lees meer

Geschiedenis H Hartkerk

Acht jaar na de bouw van de Koepelkerk bleek dat door de snelle groei van de bevolking in Bussum er nog een nieuwe R.K. kerk bij moest komen: In april 1929 werd kapelaan A.W.G.M. Wiegerinck uit Utrecht benoemd tot bouwpastoor voor een derde R.K. kerk onder...

Lees meer