Dinsdag 10 oktober van 20.00 – 22.00 uur: CCIV-lezing in het Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49 (hoek Beatrixplantsoen), Bussum. Thema: Spinoza’s Multiversum: Een verhaal over Wetenschap, Filosofie en Zingeving door Dr. Margot Brouwer. Zij groeide op in een gelovig gezin, maar werd aan de universiteit geconfronteerd met een ander wereldbeeld: een leeg, onbarmhartig universum waarin voor God geen plaats leek te zijn. In de lezing neemt Margot ons mee in een worsteling met existentiële vragen: hoe ga je om met je eigen nietigheid? Kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Ook de filosoof Spinoza, de geestelijke vader van de Verlichting heeft hierover nagedacht.
Binnenkort verschijnt een boek van haar over de combinatie van natuurwetenschap en zingeving en Spinoza’s filosofie.
Opgave en informatie via de website www.cciv.nl, of per e-mail: adm.cciv@gmail.com. Of u kunt zich telefonisch aanmelden bij dhr. B. Budding, tel 035 6947051. Toegang € 10,00. U wordt verzocht de kosten voor de lezing over te maken op rekeningnummer
NL57 INGB 0003416207 t.n.v. CCIV te Naarden o.v.v. cursusnaam.

Vrijdag 13 oktober van 14.00 – 16.00 uur: K.B.O. ledenmiddag in de Sloep.
Diana Kostman komt vertellen over: ‘Franse kunstvrouwen uit de 19e eeuw’. In deze periode laten steeds meer vrouwen van zich horen op diverse gebieden waaronder uiteraard ook de beeldende kunsten. Voor leden is de toegang gratis.
Toegang voor belangstellenden: €3,00.

Woensdag 18 oktober van 14.00 – ca. 16.00 uur: Amaliabijeenkomst in wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum, naast verzorgingshuis De Zandzee.
Onderwerp: Ina Boudier-Bakker (1875-1966), een van de belangrijkere schrijvers in haar tijd. Velen kennen haar bestseller ‘De klop op de deur’ en haar roman ‘Armoede’ waarin zij de geestelijke armoede en eenzaamheid van een welgestelde Amsterdamse familie beschrijft. Zij woonde in de jaren 1922/23 in Bussum. Grafisch ontwerper Pim Oxener zal uniek beeldmateriaal over haar vertonen.
Entrée € 7,50 inclusief consumpties. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.nr.
NL58INGB 000 3271950 t.n.v. J. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van ‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de zaal betalen. Aanmelden: bij voorkeur op amalia.bus@kpnmail.nl of anders via tel. nr. 035-6932318.

error

Deel dit artikel via