Oproep gastvrouw/gastheer Open Kerk
Dat de Mariakerk van 10.00u – 15.00u te bezoeken is, “inmiddels ruim 30 jaar”,
wordt mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers vanuit de Mariakerk en de diverse omliggende kerkgenootschappen. Van 12.30u – ca.13.00u is er een korte middagpauze dienst verzorgd door voorgangers vanuit die diverse kerken. In de loop der jaren vinden er ook wisselingen plaats, mede vanwege gezondheid en ook de leeftijd die een rol speelt.
Willen we de mogelijkheid van openstellen behouden dan is het ook belangrijk dat we het aantal vrijwilligers op peil houden. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer ruimte er is bij de inzetbaarheid. Als je als gastvrouw/gastheer in ons team wil mee draaien dan vragen we een paar uurtjes van je tijd. We verdelen de dag in twee delen, ochtend 9.30 t/m 12.30u en/of
de middagwacht van 12.30 tot 15.00u. Natuurlijk is iedereen van harte welkom bij middagpauzediensten! Het is een fijn moment om even in stilte aanwezig te kunnen zijn, ruimte biedend voor onze medemens die even binnen kan lopen voor dat kaarsje wat branden mag voor wie en om wat voor reden dan ook. Voor een luisterend oor voor diegene die daar behoefte aan heeft! Of een moment van stil gebed.
Kortom om even te bezinnen, te danken en verdriet te kunnen delen.
Heeft u de mogelijkheid om hier aan mee te kunnen werken, neem dan contact op met mevr. Josefien Janssen, tel. 035 691 8753
Coördinator van de Open kerk

error

Deel dit artikel via