Maandag 22 mei van 20.00 – 22.00 uur in Bosshardt-Trefpunt (Wilhelminaplantsoen 14 in Bussum, opzij van de Wilhelminakerk). Workshop: God in de supermarkt.
Klimaatverandering leidt nu al op veel plaatsen van de wereld tot grote problemen. Overheden moeten daar veel aan doen, maar we kunnen ook zelf meer doen dan we vaak denken. Je wilt alleen weten hoe. De eerste stap is snel gezet: de keuzes die we iedere dag maken in de supermarkt en andere markten hebben een enorme invloed op het klimaat. Je moet alleen weten wat en hoe. Alfred Slomp ontwikkelde een dynamische en prikkelende workshop waarin hij laat zien dat klimaatbewust winkelen leuk is en effectief en dat je daardoor niet minder lekker hoeft te eten. De toegang is vrij voor iedere geïnteresseerde in de leefbare wereld van morgen. Aanmelden is niet nodig, maar wel zo handig voor ons: groenegolf@pg-bussum.nl. De Groene Golf is een werkgroep van de Protestantse Gemeente Bussum, die milieu- en klimaatbewustzijn op de spirituele en praktische kalender zet. Zie ook www.groene-golf.jouwweb.nl.

Dinsdag 25 mei van 20.00 – 22.00 uur: CCIV-lezing in de Majella Kapel, Iepenlaan 26, Bussum. Thema: Religie en Zingeving in literatuur en kunst.
Inleider: Em.Prof.Dr. Johan Goud.
Het onderwerp van de lezing is de zoektocht naar betekenis in Europese, met name Nederlandse, post-traditionele literatuur en de afstemming van spiritualiteit en erotiek in het denken en schrijven in de filosofie en de literatuur. Wie de bijbel als een geschiedenisboek leest loopt in het onderlinge gesprek en het dagelijkse leven stuk op de tegenstrijdigheden in de verschillende gecanoniseerde boeken.
Als verzameling van verhalen, waarvan de oudste teruggaan op een twee millennium v.C. in Mesopotamië, die steeds opnieuw bewerkt werden doorgegeven zijn ze in feite literair van karakter en gaan ze over element van het verhevene, dat wat ons te boven gaat.
Opgave en info via de website www.cciv.nl of per e-mail adm.cciv@gmail.com. Aanmelden bij dhr.B. Budding, tel. 035-6947051. Toegang € 10,- over te maken op rek.nr. NL57INGB0003416207 tnv CCIV te Naarden.

error

Deel dit artikel via