Dinsdag 30 mei om 14.30 uur: Bijbelstudiemiddag in de Sloep onder leiding van Theo Voorhout. Met Pinksteren vieren we het grote feest van de Heilige Geest. De door Jezus beloofde Trooster en Helper. Wij worden uitgenodigd om ons door die Geest van God te laten leiden. Vanaf 14.00 uur is er koffie of thee. De middag duurt ongeveer tot 16.45 uur met een korte pauze. Uw vrijwillige bijdrage wordt weer zeer op prijs gesteld.
Eventuele inlichtingen bij Lia van der Flier, emailadres: lvdflier@hotmail.com, tel. 035 6989434 of 06 15643458.

error

Deel dit artikel via