Dinsdag 14 maart van 14.00 – ca. 16.00 uur: Amaliabijeenkomst in wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum (naast Verzorgingshuis De Zandzee) door Jurjen Zeilstra, historicus en theoloog, promoveerde op een biografie van Visser ‘t Hooft en werkt als predikant in Blaricum. Thema: Visser ’t Hooft – een leven voor de oecumene. Willem Adolf Visser ’t Hooft is, internationaal gezien, een van de bekendste Nederlandse theologen. Men noemde hem wel ‘diplomaat van God’, of ‘de paus van de oecumene’. Maar ook wel een barse theoloog en een lastig mens. Al op jonge leeftijd zette hij zich in voor internationale oecumenische jeugd- en studentenorganisaties. Zijn levenswerk werd de Wereldraad van Kerken, waarvan hij van 1948 tot 1966 secretaris-generaal was. Onder zijn leiding ontwikkelde de Wereldraad zich tot een invloedrijke mondiale speler. Er is eigenlijk geen groot thema in de 20e eeuw waarmee Visser ’t Hooft zich niet heeft bezig gehouden.
Aanmelden: amalia.bus@kpnmail.nl of bij mw. J. de Jonge, Karbouwstraat 53, 1402 VB Bussum, tel. 035-6932318. Entree: € 7,50 incl. consumpties. Te betalen op rek.nr. NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van ‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de zaal betalen.

Dinsdag 14 maart van 20.00 – 22.00 uur: CCIV-lezing in de Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b, Bussum door Mr.Dr. Willeke Slingerland. Thema: Weerbare democratie.
Democratie is idealiter een samenlevingsvorm waarin op basis van gedeelde spelregels en publieke waarden de overheid, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de burgers deze samenleving vormgeven. Netwerken kunnen verantwoordelijkheid dragen maar ze kunnen ook ontaarden. Netwerkcorruptie ontstaat binnen informele netwerken waarbij wederkerigheid de norm wordt en deze netwerken zich sluiten. Haar onderzoek toont aan dat er in de corruptieliteratuur te weinig aandacht is voor de rol van netwerken en dat er in de netwerkliteratuur maar beperkt aandacht is voor het ‘ontaarden’ van netwerken. Onderzocht is of de moeizame aanpak en vervolging van corruptie veroorzaakt wordt door de beperking van het huidige anti-corruptiebeleid.
Opgave en info via de website www.cciv.nl of per e-mail adm.cciv@gmail.com. Aanmelden bij dhr.B. Budding, tel. 035-6947051. Toegang € 10,- over te maken op rek.nr. NL57INGB0003416207 tnv CCIV te Naarden.

error

Deel dit artikel via