Donderdag 9 februari van 20.00 – 22.00 uur: CCIV-lezing in het Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 47 (hoek Beatrixplantsoen), Bussum door Milo Grootjen. Thema: Wereldbeelden door de eeuwen heen. Als je de natuur om je heen wilt begrijpen, moet je naar boven kijken. Alles wat wij hier op aarde zien, heeft zijn oorsprong in de kleine lichtpuntjes boven ons hoofd. Hoe de mens deze heeft waargenomen en geïnterpreteerd is in de loop der eeuwen echter continu in verandering geweest. En ook nu lijkt er een nieuw wereldbeeld nodig te zijn om de natuur in het groot te kunnen beschrijven. In de lezing wordt u meegenomen door verschillende interpretaties die iedere keer als ‘de werkelijkheid’ werden gepresenteerd en die iedere keer weer moesten worden bijgesteld.
Milo Grootjen studeerde astronomie en wetenschapspopularisatie en is sinds 2001 verbonden aan het ARTIS Planetarium. Hij werkte o.a. mee aan het kinderprogramma ‘Sesamstraat en de Melkweg’ en recentelijk aan het programma ‘ARTIS de Partis op zoek naar Planeet Sok’. In zijn colleges en lezingen weet Milo met veel enthousiasme en gedrevenheid, moeilijke onderwerpen toegankelijker te maken. Hij gebruikt daarbij het moderne virtuele heelal van het Planetarium en simpele objecten en voorbeelden om het voorstellingsvermogen van het publiek te vergroten.
Opgave en info via de website www.cciv.nl of per e-mail adm.cciv@gmail.com. Aanmelden bij dhr.B. Budding, tel. 035-6947051. Toegang € 10,- over te maken op rek.nr. NL57INGB0003416207 tnv CCIV te Naarden.

Donderdag 16 februari van 14.00 – ca. 16.00 uur: Amaliabijeenkomst in Wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354a (naast verzorgingshuis De Zandzee) in Bussum. Thema: een gewaagde tocht door Rusland. In 1992, niet zo lang nadat Jeltsin op de tank het volk had toegesproken en aan de macht was gekomen, maakten Henk Griffioen en zijn vrouw een tocht met eigen auto naar Rusland. Achteraf bleek het risico wel erg groot. De drie weken die ze bij Russische vrienden in Moskou en Sint Petersburg verbleven waren geweldig, maar ook erg spannend. In 1998 gingen Henk Griffioen en zijn vrouw weer naar Rusland en zagen ze de sinds 1992 opgetreden veranderingen. Nog steeds hebben ze contact en treffen ze elkaar soms tijdens vakanties. Door de oorlog met Oekraïne worden we momenteel erg geconfronteerd met Rusland en Poetin. Wat is de achtergrond van dit enorme land en van zijn bewoners? Via de prachtige beelden en het spannende verhaal van Henk Griffioen kunt u het meebeleven.
Aanmelden: amalia.bus@kpnmail.nl of bij mw. J. de Jonge, Karbouwstraat 53, 1402 VB Bussum, tel. 035-6932318. Entree: € 7,50 incl. consumpties. Te betalen op rek.nr. NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van ‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de zaal betalen.

error

Deel dit artikel via