Meeleven met elkaar:

Zondag 6 december was de bloemengroet voor mevrouw Ank Saeijs. Ze verblijft, na een operatie, momenteel in Naarderheem. Wij wensen haar een spoedig herstel toe en hopen haar snel weer in ons midden te mogen begroeten.
Zondag 13 december ging de bloemengroet naar mevrouw Jansen, Brediusweg 54 in Bussum. Ze is 102 jaar geworden en wij feliciteren haar van harte met het bereiken van deze mijlpaal.
Zondag 20 december waren de bloemen voor Antonio Zalewski en Rosemarie Albina. We feliciteren hen van harte met het  H. Vormsel dat zij tijdens de viering ontvingen. Tevens feliciteren wij hen met het voorgenomen huwelijk op 21 december.
Op 1e Kerstdag waren de bloemen voor de moeder van pastoor Carlos. Zij verblijft sinds half maart bij haar zoon op de pastorie, waar zij het samen goed hebben. Maar natuurlijk mist zij, juist met deze dagen, haar andere kinderen en kleinkinderen. Vandaar deze bloemengroet.

error

Deel dit artikel via