Dinsdag 24 november van 14.30 – ca.16.45 uur: Bijbelstudiemiddag in de Sloep onder leiding van Theo Voorhout.

Voor de laatste keer in dit buitengewoon bijzondere jaar met veel dieptepunten maar ook hoogtepunten, kunnen we met elkaar bezig zijn met de Blijde Boodschap van het Evangelie.

Vanaf 14.00 uur is er koffie of thee. De middag duurt tot ongeveer 16.45 uur en er is een korte pauze.

Voor deze bijeenkomst is het verplicht dat wij u registreren met naam, emailadres en telefoonnummer. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 22 november.

Opgave en eventuele inlichtingen bij Lia van der Flier, emailadres: lvdflier@hotmail.com, tel. 6989434 of Jean Janssen, emailadres: jjm.janssen1812@ziggo.nl, tel. 6918753.

Uw vrijwillige bijdrage wordt weer zeer op prijs gesteld.

 

Woensdag 25 november om 14.00 uur: Amaliabijeenkomst in Wijkcentrum Spieghelwijck.

Mevrouw Van Nieuwstadt zal komen spreken over ‘haar’ dierentuin ‘Burgers Zoo’. Iedereen die wil komen moet zich tevoren aanmelden. In de hoop op betere tijden… Entrée € 7,50 incl. consumpties. U kunt dat bedrag overmaken naar rek. NL58INGB000 3271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van ‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de zaal betalen.

 

Meldt u zich aan bij amalia.bus@kpnmail.nl of

  1. de Jonge, Karbouwstraat 53,1402 VB Bussum; tel. 6932318 resp.
  2. v.d. Wardt, Pr. Margrietplantsoen 1403 SX Bussum, tel. 6910412

LET OP: In Spieghelwijck mogen maximaal slechts 15 personen bijeenkomen. U moet dus echt van te voren reserveren!

 

Woensdag 2 december om 20.00 uur: Songs & Silence in de Wilhelminakerk.

In deze viering is het thema “een klein lichtje” op weg naar Kerstmis. Ondanks alle donkerheid en onzekerheid mogen we weten: en toch komt Hij! – en mogen we samen licht ontsteken, luisteren naar de liederen, de lezingen en de stilte in ons hart.

In verband met de aangescherpte maatregelen rond Corona is het fijn als u zich van tevoren kunt opgeven. Dat kan via de website www.pg-bussum.nl, of anders door een mailtje te sturen naar abkuijp@xs4all.nl (graag met uw naam en telefoonnummer). Aanmelding ter plekke is ook mogelijk voor zover er nog plaats is. De kerk is open vanaf 19:30 uur.

Nadere informatie bij Catrinus Mak (06 20837393) of bij Karin Kuijper-Bouwmeester (06 55334044). 

 

CCIV: (Om weer eens voor ogen te halen wat die letters betekenen: Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk.)

De lezing van Frans W. Saris (1 december: “Darwins cijferslot, onze eigen draai aan de evolutie”) wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2021.
 

Alhoewel de huidige maatregelen bijeenkomsten tot 30 personen mogelijk maken, is het aantal besmettingen nog zo hoog, dat uiterste voorzichtigheid geboden is. Ook is er de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. 
In het  nieuwe jaar hopen wij, dat de pandemie zich kan stabiliseren op een laag niveau en onze bijeenkomsten weer in volle belangstelling kunnen plaatsvinden..

 

error

Deel dit artikel via