Donderdag 15 oktober van 20.00 – 22.00 uur: CCIV-lezing in De Sloep, Mariakerk, Bussum. Spreker is Gerard Pals. Thema: Covid-19 in Azië versus Europa.

De Covid-19 pandemie is de eerste pandemie in de geschiedenis waarop wereldwijd wordt gereageerd met maatregelen die de hele bevolking betreffen.

De economische, sociale en emotionele effecten zijn enorm en verschillen per regio. Bijvoorbeeld, in Aziatische landen is de bevolking veel meer gewend om de regering te gehoorzamen dan in westerse landen, waar veel meer protesten zijn tegen de covid-19 maatregelen. In landen met min of meer dictatoriale leiders (bijv. Rusland, Brazilië, USA) is de invloed van één persoon heel groot. Ook de effecten van infectie verschillen sterk per regio.

Door zijn unieke positie als wetenschappelijk onderzoeker, zowel in Nederland als in Indonesië kan Gerard Pals die regio’s vergelijken. Zijn voorlopige conclusie is dat de effecten van covid-19 infectie in Oost-Azië veel minder ernstig zijn dan in Europa en Noord- en Zuid-Amerika en dat dit berust op verschillen in erfelijke aanleg, dus in DNA.

Gerard Pals (1948) is biochemicus, gepromoveerd in de moleculaire genetica.

Opgave en informatie via de website www.cciv.nl, of per e-mail: adm.cciv@gmail.com. Of u kunt u telefonisch of schriftelijk aanmelden bij dhr. B. Budding, Cort. Van der Lindenlaan 39 1412BX Naarden. Tel 035 6947051. Toegang € 7,00. U wordt verzocht de kosten voor de lezing over te maken op rekeningnummer NL57 INGB 0003416207, t.n.v.  CCIV te Naarden. Het programmaboekje dat achter in de kerk ligt, kunt u meenemen. .

 

Woensdag 21 oktober om 14.00 uur: Amaliabijeenkomst in de Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum naast verzorgingshuis De Zandzee. Lezing door Johanna van Nieuwstadt: “In bed met een dwergnijlpaard”.

Ja echt, dat overkwam haar toen zij 12 jaar oud was. Als lid van de derde generatie van de families Burgers/Van Hooff, groeide zij samen met haar twee broers letterlijk op in Burgers’ Dierenpark (nu ‘Zoo’). Voor Amalia schetst zij de geschiedenis van deze ruim 100-jarige dierentuin, een van de grootste van Nederland. Zij vertelt over belangrijke officiële gebeurtenissen, citeert uit bijzondere dagboekfragmenten, en vermengt haar verhaal met vele persoonlijke herinneringen, ervaringen en anekdotes.

Entrée € 7,50 incl. consumpties. U kunt dat bedrag overmaken naar rek.

NL58INGB000 3271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van ‘Amalia’.

U kunt eventueel ook aan de zaal betalen.

Meldt u zich aan bij amalia.bus@kpnmail.nl of

  1. de Jonge, Karbouwstraat 53,1402 VB Bussum; tel. 6932318 resp.
  2. v.d. Wardt, Pr. Margrietplantsoen 1403 SX Bussum, tel. 6910412

LET OP: In Spieghelwijck mogen maximaal slechts 15 personen bijeenkomen. U moet dus echt van te voren reserveren!

Ontmoeten, Ontdekken en Ontspannen zijn ook dit najaar bij Amalia aan de orde, ondanks alle problemen. We zullen maandelijks kijken wat mogelijk is.

error

Deel dit artikel via