Zondag 20 september om 10.30 uur: Oecumenische Vredesdienst in de Wilhelminakerk. Voorgangers zijn ds. Nico den Bok (PGB) en Martijn Vis (Apostolisch Genootschap). Muzikale medewerking wordt verleend door Rozemarijn Berends en Iet Vermunt.

I.v.m. ‘Corona’ zal de dienst gehouden worden volgens de spelregels voor veiligheid die voor het Wilhelminakerkgebouw opgesteld zijn. Het thema voor deze dienst is “Vrede Verbindt Verschil”. Gekozen is voor een Bijbeltekst uit de brief aan de Colossenzen van Paulus: ‘In Christus is Jood noch Griek, besnedene noch onbesnedene, man noch vrouw, slaaf noch vrije, barbaar of Skyth.’  Paulus wijst naar een kostbare mogelijkheid van verbroedering; hij zegt dat mensen, bij alle verschillen die hen scheiden, één zijn in Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Ligt hier inderdaad een kans om bij alle verschillen in cultuur en beschaving, verbinding te zoeken en vrede te vinden?

In de dienst komen elementen vanuit verschillende christelijke tradities samen; zullen allerlei bekende en minder bekende liederen gezongen worden; is er speciale muziek en een moment voor de kinderen.

error

Deel dit artikel via