Dinsdag 31 maart van 14.30 – 16.45 uur: Bijbelstudiemiddag.

Nu het coronavirus onze aandacht vrijwel volledig in beslag neemt heeft u wellicht behoefte aan andere informatie. Welnu, eind van deze maand is er weer een Bijbelstudiemiddag waar we onder leiding van Theo Voorhout ons bezighouden met totaal andere zaken. We zullen weer de verhalen van de Bijbel bestuderen en ons blijven afvragen wat deze verhalen ons nu te zeggen hebben. We willen u van harte uitnodigen om deze middag inspiratie op te doen ook i.v.m. de 40-dagen tijd. De bijeenkomst is in de Grote Zaal van het Pastoraal Centrum. Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee. Na afloop wordt er weer een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Meer informatie: Lia van der Flier : lvdflier@hotmail.com tel. 035 6989434 of 06 15643458

 

Zaterdag 18 april van 14.00 -16.00 uur: Symposium in Hoofddorp, Johannes de Doperkerk, Kruisweg 1069 over Petrus Codde, “Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome”. Deze was aartsbisschop in de toenmalige Republiek rond 1700, maar werd door Rome afgezet. Een groep splitste zich af van de R.K. Kerk en zo ontstond de Oud-Katholieke Kerk. In het symposium zitten Mgr. Dr. Jan Hendriks, Mgr. Dr. Dick Schoon, bisschop van het O.K., Prof. Dr. Paul van Geest en Dr.Mr. Carolina Lenarduzzi. Na afloop is er een Vesperviering en daarna ontmoeting. Pastor Nico Smit.

 

error

Deel dit artikel via