De website van het bisdom meldt dat de volgende evenementen zijn geannuleerd:

  • De jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome, die gepland stond voor 26 april tot en met 2 mei, wordt geannuleerd. De organi­sa­tie heeft dit besloten met het oog op de toe­ne­mende ver­sprei­ding van het corona­vi­rus in Noord-Italië alsook in Rome
  • De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie – Als God renoveert’ wordt uit­ge­steld. Dit heeft de organi­sa­tie van de con­fe­ren­tie besloten om het risico op verdere ver­sprei­ding van het corona­vi­rus (COVID-19) te beperken. Op de con­fe­ren­tie wer­den duizend bezoekers verwacht.
  • Het Gezel­schap van de Stille Omgang in Am­ster­dam heeft donder­dag­mid­dag 12 maart besloten om de Stille Omgang 2020 vanwege het corona­vi­rus niet door te laten gaan. Het gezel­schap verzoekt de deel­ne­mers dan ook om op zater­dag 21 maart 2020 niet naar Am­ster­dam te komen. Deze afge­las­ting betreft ook de jon­ge­ren­vie­ring in de Mozes en Aäron­kerk.
  • De voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Stanisław Gądeck van Poznan, heeft n.a.v. aanbevelingen van het Poolse ministerie voor gezondheid om geen massale bijeenkomsten te houden gevraagd om het aantal zondagse eucharistievieringen in de kerken zoveel mogelijk te verhogen, zodat een beperkter aantal gelovigen toch samen de eucharistie kan vieren, rekening houdend met de richtlijnen van de regering.
error

Deel dit artikel via