Zondag 2 februari om 16.30 uur: Cantatedienst “Songs of Praise” in de Wilhelminakerk.   De muzikale vormgeving van deze cantatedienst zal worden verzorgd door het Vocaal Ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse, met als leidraad de 5e Epiphanie met de zaligsprekingen. Bram Brandemann begeleidt koor en samenzang op het orgel.

Woensdag 5 februari om 20.00 uur: Songs & Silence in de Wilhelminakerk.  Het thema is: Open je hart..                                                      Zoals gebruikelijk is er een maaltijd vooraf om 18.30 uur. Kosten €2,50. Wie mee wil eten, graag aanmelden bij Jan en Femmy van der Ploeg, Email: jbcvdploeg@gmail.com. Bellen kan ook, 035 6933206. Daarna ben je vanaf ca 19:15 uur welkom als je de liederen wilt instuderen. De viering zelf begint om 20:00 uur. Na afloop weer koffie, thee en ontmoeten voor wie dat wil.                                                      Nadere informatie bij Catrinus Mak (06 20837393) of bij Karin Kuijper-Bouwmeester (06 55334044).

Dinsdag 11 februari: van 14.00 – 16.00 uur: Amalia-lezing in Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum, naast verzorgingshuis De Zandzee. Onderwerp: Het Muiderslot – vroeger en nu.  Ron van Luijnen, medewerker van het Muiderslot, dwaalt met ons door de zalen, laat ons ontdekken op welke manier de vijand werd tegengewerkt en hoe het leven op een kasteel er vroeger uit zag. Ook vertelt hij over de functie van het slot nu.                                                                                                                                                                                                        Toegang € 7,50, inclusief consumpties. Aanmelden bij voorkeur via: amalia.bus@kpnmail.nl of bij de contactvrouwen J. de Jonge, tel. 6932318 of  T. v.d. Wardt, tel. 6910412.

Dinsdag 11 februari van 14.00 – 16.00 uur: CCIV-lezing in de Tindalvilla, ’s-Gravelandseweg 21, Bussum over Schumann’s cyclus Dichterliebe door Wim Dooge. Hij bespreekt en beluistert met u liederen uit Dichterliebe. Zij zijn pure romantiek. Met een snik en een traan wordt de liefde en de natuur bezongen. De gedichten zijn afkomstig uit Heine’s ‘Buch der Lieder’ en vertellen over een ongelukkige liefdesgeschiedenis. Informatie en opgave via www.cciv.nl of bij de cursusadministratie: de heer B. Budding, tel. 6947051. Toegang: € 7,00. Het programmaboekje dat achter in de kerk ligt, kunt u meenemen.

error

Deel dit artikel via