Het Zuid-Franse Lourdes is een van de voornaamste katholieke bedevaartsoorden ter wereld. In 1858 is de Maagd Maria daar verschenen zijn aan de toen 14-jarige Bernadette Soubirous. Onze Lieve Vrouw van Lourdes wordt vereerd als Heil der Zieken, Troosteres der Bedroefden en Toevlucht der Zondaars.

Lourdes in 1844

In 1844 was Lourdes een onbetekenend plaatsje aan de voet van de Pyreneeën, bestaande uit een paar pleinen en smalle straatjes. De burcht op de rots torende hoog uit boven de huizen. Het water van de Lapacca-beek, die buiten het dorp samenvloeide met de rivier Gave du Pau, werd gebruikt om de molens langs de beek aan te drijven. De mensen verdienden er voornamelijk de kost met het ontginnen van marmer- en leisteengroeven.

Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous, dochter van een molenaar, werd op 7 januari 1844 geboren in de Moulin de Boly in Lourdes. Ze leed aan astma en tuberculose. Door haar zwakke gezondheid en de armoede thuis kon ze niet vaak naar school. De mensen vonden Bernadette een vriendelijk en behulpzaam meisje. Ze was altijd goedgehumeurd en klaagde nooit. Bernadette was zeker niet dom, goedgeefs en een beetje koppig. Niets wees erop dat er ooit iets bijzonders in haar leven zou gebeuren; tot die dag van de eerste verschijning. Een dag die niet alleen het leven van haar en haar ouders, maar van heel Lourdes grondig zou veranderen.

Achttien verschijningen

Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette, die toen veertien jaar was, een verschijning van een ‘mooie dame, gekleed in het wit met een blauwe ceintuur en op beide voeten een gele roos’. Dit vond plaats in de grot van Massabielle, die in een verlaten en rotsachtige omgeving lag. Die verschijning, die alleen zij had, herhaalde zich en eindelijk, bij de zestiende verschijning op 25 maart 1858, kreeg Bernadette antwoord op haar vraag wie de dame was: “Ik vroeg het haar opnieuw, drie keer achter elkaar, steeds bleef zij glimlachen. Tenslotte waagde ik het voor de vierde maal en toen zei zij tegen mij, met de handen op de borst gevouwen, dat zij de Onbevlekte Ontvangenis was”. Op de avond van 16 juli 1858 verscheen de heilige Maagd voor de achttiende en laatste maal: “Zij verscheen me vanaf de gewone plaats zonder iets te zeggen…ik had haar nog nooit zo mooi gezien.”

Lourdeswater

Bij de negende verschijning gaf de Moeder Gods aan Bernadette de opdracht bij de grot te graven naar water. Na diverse pogingen ontdekte de zieneres een modderpoel. Op bevel van Maria begon ze zich met modder te wassen, wat omstanders deed vermoeden dat Bernadette gek geworden was. Na enige tijd verscheen er helder water uit de grond, dat volgens de hemelse gestalte geneeskrachtig was. Nog steeds stroomt dit ‘Lourdeswater’, dat massaal door pelgrims wordt afgetapt en waarin men zich baadt. Vanwege dit heilzame water wordt Onze Lieve Vrouw van Lourdes er vereerd als Heil der Zieken.

Basilieken

In 1864 werd een standbeeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes geplaatst op de plek waar Bernadette de hemelse gestalte zag. Ook werd er een kapel gebouwd die al spoedig te klein werd en ging dienen als crypte voor de eerste basiliek, de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. Later kwamen daar nog twee basilieken bij en verschillende andere gebouwen.

Sint Bernadette

Bernadette Soubirous trad in 1866 in het klooster van de Sœurs de la Charité van Saint-Gildars in Nevers. Ze stierf op 16 april 1879, amper 35 jaar oud. Als snel na haar dood werd haar zaligverklaringsproces gestart. In verband hiermee werden in september 1909 haar stoffelijke resten opgegraven. Haar lichaam bleek nog volledig intact te zijn. In 1919 werd ze voor een tweede keer opgegraven. Opnieuw bleek haar lichaam ongeschonden; haar gezicht was echter ietwat verkleurd, vermoedelijk veroorzaakt door de wassing na de eerste opgraving. Bernadette werd in 1925 zalig verklaard en op 8 december 1933 verklaarde paus Pius XI haar heilig. Haar feestdag valt op 16 april en in Frankrijk op 18 februari. Haar lichaam is nog steeds intact en ligt opgebaard in het klooster in Nevers.

Processies

Het hele jaar door, maar vooral vanaf maart tot oktober, komen pelgrims uit heel Europa, maar ook uit andere delen van de wereld, naar het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes om er te bidden en zich te laven aan de bron. Vooral de lichtprocessies en de sacramentsprocessies op het terrein van het heiligdom zijn indrukwekkend.

Gezien de coronapandemie zullen er in 2021 waarschijnlijk geen bedevaarten naar Lourdes plaatsvinden.

Op de site van Huis voor de Pelgrim kunt altijd kijken of er weer bedevaarten plaatsvinden.   www.huisvoordepelgrim.nl

U kunt ook contact opnemen met een van de contactpersonen in de parochie:

Maria Bussum                                              Vitus Naarden

Hans Hageman                                             Bernadette Keet-van den Berg

035-6932275                                                 06-51521221

j.c.m.hageman@12move.nl                        bwslkeet@gmail.com

Achter in de kerken liggen ook folders en inschrijfformulieren.

VNB heeft besloten i.v.m. COVID-19 zichzelf op te heffen.

Hopelijk kunnen we in het voorjaar 2021 weer informatie vermelden over de  reizen naar Lourdes in 2021.

VNB heeft besloten i.v.m. COVID-19 zichzelf op te heffen.

Hopelijk kunnen we in het voorjaar 2021 weer informatie vermelden over de  reizen naar Lourdes in 2021.

VNB heeft besloten i.v.m. COVID-19 zichzelf op te heffen.

Hopelijk kunnen we in het voorjaar 2021 weer informatie vermelden over de  reizen naar Lourdes in 2021.

error

Deel dit artikel via