Woensdag 22 januari om 19.30 uur: Avondgebed voor Vrede in de Wilhelminakerk verzorgd door de Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede. Thema: Buitengewoon gastvrij?   Evenals vorige jaren verzorgt de werkgroep in de gebedsweek voor de Eenheid (19-26 januari) een Avondgebed voor Vrede, in samenwerking met de Protestantse Gemeente BussumDit Avondgebed in januari is afwisselend in de Mariakerk en in een Bussumse Protestantse kerk. Dit jaar is de Wilhelminakerk aan de beurt. Het thema van de Gebedsweek is dit jaar: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons….’. Het thema is gebaseerd op Handelingen 28:2. Het is aangedragen door christenen van het eiland Malta en stamt uit het verhaal van de stranding van Paulus met zijn reisgenoten op dit eiland, waar zij door de bewoners buitengewoon vriendelijk werden ontvangen. Een inspirerend voorbeeld van gastvrije en vriendelijke omgang met vreemden. – Juist in deze tijden van verdeeldheid tussen gelovigen, tijden van onrecht, oorlog en geweld, is het samen bidden om vrede, verzoening en gerechtigheid in onze wereld op zijn plaats.                                                                                                                                                          U bent van harte welkom bij dit Avondgebed                                                                                                                                                  Namens de werkgroep, Bruno Nagel.

Donderdag 16 januari van 20.00 – 22.00 uur: CCIV-lezing in de ‘Witte Kerk’, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden door Dr. Tjeu van den Berk. Thema: Het oude Egypte, bakermat van het jonge Christendom’. In zijn lezing gaat Tjeu van den Berk terug naar de bronnen van de Nijl. Op het vlak van de geloofssymboliek is de religie van de christenen geheel identiek aan die van de religie van de Oude Egyptenaren en staat hij in zijn lezing stil bij de oeroude archetypische beelden die volgens hem aan de overeenkomsten tussen de Egyptische religie en het christendom ten grondslag liggen.   Informatie en opgave via www.cciv.nl of bij de cursusadministratie: de heer B. Budding, tel. 6947051.

 

error

Deel dit artikel via