Dinsdag 26 november om 20.00 uur: CCIV- lezing, thema: “Zonder dialoog geen toekomst” door Dr. Herman Wesselink in de Verlosserkerk, H.A. Lorentzweg 59 te Bussum. Wat te doen als een kerkgebouw overbodig wordt ?

Ondanks de centrale plaats in het landschap, worden kerkgebouwen sinds de tweede helft van de twintigste eeuw steeds minder voor hun oorspronkelijke doel gebruikt. Door de overheid is onlangs het beleidsprogramma Kerkenvisie gelanceerd, vooral bedoeld voor gemeenten die met herbestemming van religieuze gebouwen tobben. Kerkgebouwen worden niet alleen op andere manieren gebruikt, maar krijgen ook voor buitenkerkelijken nieuwe betekenis. Dr. Herman Wesselink promoveerde in 2018 aan de VU met het proefschrift: Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen. 

Informatie en opgave via www.cciv.nl of bij de cursusadministratie: de heer B. Budding, tel. 6947051.

 

Vrijdag 6 december om 20.00 uur: Kerstconcert door Deo Juvante in de Koepelkerk te Bussum. De kerk is open om 19.30 uur. Naast het koorrepertoire zal de sopraan Willemijn de Munnik enkele liederen ten gehore brengen. De zangers worden begeleid op de piano door Harrie Stijf en op het orgel door André de Jager. Alle musici staan onder leiding van de nieuwe dirigent Hugo van der Meij. Tijdens het concert is er voor het publiek gelegenheid tot het meezingen van geliefde kerstliederen. Toegang: € 15,-.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden, bij Chr. Boekhandel “De Echo”, via de website, op kaartverkoop@deojuvante.nl en bij Mw. D. van den Broek, telefoon 035 -526 27 12. Voor info: www.deojuvante.nl

error

Deel dit artikel via