Maciej Sendecki

Bij het afscheid van Maciej Sendecki was beloofd dat hij bloemen zou krijgen als hij gesetteld was in Nibbixwoud. Deze belofte is ingewisseld. Wij hebben de bloemen gebracht, hebben zijn nieuwe onderkomen bewonderd en gezellig bijgepraat. Met eigen ogen hebben wij kunnen zien dat hij een fantastische bureaustoel en een goed bed gekocht heeft van het geld dat wij bij elkaar gespaard hadden.

Maciej Sendecki wordt op zondag 3 november om 10.00 uur geïnstalleerd als pastoor van de parochies Wieringen en Wieringenwerf in de RK Christus Koning kerk, Granpré Molièrestraat 23 Wieringerwerf. De hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks, zal in deze feestelijke viering voorgaan.