Dinsdag 29 oktober van 14.30 – 16.45 uur: Bijbelstudiemiddag.
Zoals al eerder aangekondigd is er in de maand oktober een tweede Bijbelstudiemiddag. Met de inspiratie van de Heilige Geest en onder leiding van Theo Voorhout hopen we weer nieuwe ontdekkingen te doen in het oude vertrouwde Boek. In onze tijd waarin het lijkt dat er niets meer zeker is, worden we gesterkt door de krachtige beloften van God onze Vader.
Ook deze keer bent u weer van harte uitgenodigd in de Grote Zaal van de pastorie. Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Meer informatie: Lia van der Flier, e-mail: lvdflier@hotmail.com tel: 06 15643458

Dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 16.00 uur: CCIV-lezing over Religie en Muziek. In het Apostolisch Gemeenschap, Meulewiekenlaan 49 (hoek Beatrixplantsoen), Bussum. Sprekers zijn: Hans Roelofsen en Henk Smits. Zij geven een overzicht hoe componisten door de eeuwen heen hun luisteraars via het gevoel wilden overtuigen, waarbij de nadruk afwisselend bij de tekst of de muziek kwam te liggen.
Informatie en opgave via www.cciv.nl of bij de cursusadministratie: de heer B. Budding, tel. 6947051.

Woensdag 6 november om 20.00 uur is de volgende Songs en Silence viering. Deze keer is de viering in de Mariakerk. De viering zal in het teken staan van Allerzielen, het gedenken van onze dierbare overledenen. Zij zijn thuisgekomen in het huis waar zij ten diepste gekend zijn. Moge zij tot leven komen in ons hart.
Er is een maaltijd vooraf om 18.30 uur. Kosten €2,50. Wie mee wilt eten, graag aanmelden bij Catrinus Mak, Email: klophart@telfort.nl. Bellen kan ook, 06-20837393. Daarna ben je vanaf ca 19:15 uur welkom als je de liederen wilt instuderen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. En is er koffie en thee.
Nadere informatie bij Catrinus Mak of bij Karin Kuijper-Bouwmeester (06 55334044).

Vrijdag 8 november om 14.00 uur: KBO-ledenmiddag in de Sloep. Lezing door Henny van der Wilt met als thema Voettocht door de Himalaya. Gratis voor KBO/PCOB-leden. Toegang voor belangstellenden €2,-.

Zaterdag 9 november om 20.00 uur: CD-presentatie van de CD “What about Mary?” in de Mariakerk. Gezongen door ‘Wishful Singing. Vijf zangeressen laten op de CD horen dat Maria een belangrijke inspiratiebron is voor hun muziek en levenswijsheid. Nieuwsgierig? Kom luisteren!