Woensdag 16 oktober om 14.00 uur: Amalia-lezing in Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, Bussum. Dieuwke Aalbers komt vertellen over de schilderes Maria Sibylla Merian. Zij vertrok in 1699 op 52-jarige leeftijd naar Suriname waar zij bloemen, planten en insecten bestudeerde en tekende. Zij was de eerste vrouwelijke! natuuronderzoeker die in Zuid-Amerika de natuur bestudeerde.
Toegang: €7,50 inclusief consumpties. Te betalen aan de zaal of op rekening NL58 INGB 0003 271950 t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder vermelding van ‘Amalia’.

Zondag 20 oktober na de viering van 10.00 uur: “stuivertjes zondag” voor de Oorlogsweeskinderen. Het is al weer een paar maanden geleden, dat de allerlaatste bingo voor onze Oorlogsweeskinderen gespeeld werd in de Sloep. Gelukkig hebben Jannie Hagen en Corrie van Paridon zich bereid verklaard om op de “stuivertjes zondagen” te assisteren. U hoeft de heerlijke taart in de Sloep dus niet te missen na de viering. Geert Akkermans heeft van de directrice van de Blessed Damian school een brief ontvangen waarin ze schrijft over de vorderingen die gemaakt zijn bij de bouw van de multifunctionele hal:

“Het gaat inmiddels weer voorspoedig met de bouw van de hal sinds de start van de 2e fase in januari 2019. Het regenseizoen gooide echter heel vaak veel roet in het eten. Als de wegen slecht begaanbaar zijn voor de aanvoer van de materialen door de vele regen, dan ligt het werk stil. De afgelopen maanden lag het werk ook regelmatig stil omdat er in deze periode 10 begrafenissen waren voor overleden familieleden van de bouwvakkers. Bij dit soort gebeurtenissen wordt er niet of veel minder gewerkt. Tot overmaat van ramp kreeg de aannemer Amuka in juni heftige koorts vanwege malaria. Ook de bouw zelf kende enkele tegenvallers. Er waren veel meer materialen nodig dan we gepland hadden. Verder voeren leveranciers van de een op de andere dag zomaar enorme prijsverhogingen door. En later moesten wij nog een loopplank aanleggen voor eventuele gehandicapten. Een extra financiële tegenvaller dus. Maar inmiddels ziet alles er een stuk beter uit en wij hopen dat ook de 3e (laatste) fase goed zal verlopen. De schilders zijn nu aan het werk, de dakgoten worden gemaakt en de elektriciteit aangelegd. Nu is het regenseizoen gelukkig voorbij. Wij danken jullie allen voor de financiële steun aan onze school. Wij waarderen dat heel erg en wij gedenken jullie in onze gebeden. May God reward you abundantly,
Soeur Candia M. Grace”

Dinsdag 29 oktober van 14.30 – 16.45 uur: Bijbelstudiemiddag.
Zoals al eerder aangekondigd is er in de maand oktober een tweede Bijbelstudiemiddag. Met de inspiratie van de Heilige Geest en onder leiding van Theo Voorhout hopen we weer nieuwe ontdekkingen te doen in het oude vertrouwde Boek. In onze tijd waarin het lijkt dat er niets meer zeker is, worden we gesterkt door de krachtige beloften van God onze Vader.
Ook deze keer bent u weer van harte uitgenodigd in de Grote Zaal van de pastorie. Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Meer informatie: Lia van der Flier, e-mail: lvdflier@hotmail.com tel: 06 15643458

Dinsdag 29 oktober van 14.00 tot 16.00 uur: CCIV-lezing over Religie en Muziek. In het Apostolisch Gemeenschap, Meulewiekenlaan 49 (hoek Beatrixplantsoen), Bussum. Sprekers zijn: Hans Roelofsen en Henk Smits. Zij geven een overzicht hoe componisten door de eeuwen heen hun luisteraars via het gevoel wilden overtuigen, waarbij de nadruk afwisselend bij de tekst of de muziek kwam te liggen.