Herdenken is niet vergeten

Graag vragen wij uw aandacht voor de Allerzielenviering op 2 november om 19.30 uur in de Mariakerk. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Ook dit jaar wordt het Requiem van Gabriel Fauré uitgevoerd door Mary’s Voices o.l.v. Karin Kuijper. Voorganger is Marlène Potjer.
Wij nodigen alle parochianen uit om op zaterdag 2 november hun dierbaren te gedenken in deze muzikale herdenkingsbijeenkomst.
U bent in de gelegenheid de namen van uw dierbaren door te geven. Deze namen worden dan genoemd terwijl kaarsen worden ontstoken. De namen dienen vóór 30 oktober schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan per email (sec.rkmariaparochie@outlook.com) of door middel van een briefje in de brievenbus van het pastoraal centrum van de Mariakerk, Brinklaan 42 Bussum. De toegang is vrij; na afloop wordt er een deurcollecte gehouden ter dekking van de kosten. Voor meer informatie kunt u bellen (035-6931591) of mailen met het secretariaat (sec.rkmariaparochie@outlook.com).