Zondag 24 november, Wilhelminakerk Bussum, 16:30 uur

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in de maandelijkse cantatedienst als hoofdbestanddeel het Gloria van Antonio Vivaldi centraal. Dit schitterende en feestelijk werk past al geen ander bij deze zondag van het kerkelijk jaar, die in de Protestantse traditie ook wel gedachteniszondag wordt genoemd, vergelijkbaar maar Allerzielen in de Rooms Katholieke traditie, maar wat ook Voleindingszondag en Christus Koning is. Het Gloria getoonzet door Vivaldi is een feest voor het oor maar geeft ook met name door de muziek de intense lading van de tekst van de muziek weer. Direkt al na het begin klinkt het “Et in terra pax” (vrede op aarde) waar momenteel op aarde niet echt sprake van is, bijna al een smeekbede. Op weg naar Advent 2019 mogen we misschien hopen dat het iets meer vrede wordt. De muziek wordt verzorgd door: Het vocaal ensemble Voices, het Wilhelminaconsort (leden RFO) o.l.v. Piet Philipse met Wybe Kooijmans orgel. Collecte aan de uitgang.