Een eigen pagina op de website voor de koren.

Op deze pagina kan informatie vanuit de koren worden gedeeld. Bovendien is het leuk als de koorleden binnen de parochie ook kennis kunnen maken met de andere koren. Wel is het zo dat de pagina zal moeten worden gevuld met content (teksten, afbeeldingen/foto’s, berichten etc.). Om daar invulling aan te geven is het wenselijk dat er voor deze pagina een of twee redacteuren benoemd worden die verantwoordelijk zullen zijn voor de content.

Uiteraard zullen zij ook uitvoerig worden geïnstrueerd over hoe met content om te gaan.

error

Deel dit artikel via