Waarom The Passion?
 
The Passion 2020 is geïnitieerd vanuit de Mariakerk in Bussum, maar is niet per definitie een katholiek project. Ook niet katholieke jongeren die zich verbonden voelen met het thema zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.
 
Er is maar één gegeven dat vast staat: de rode draad of leidraad van The Passion is het bekende lijdensverhaal van Jezus. In onze kerken terug te zien op de kruiswegstaties. In het project The Passion 2020 is er geen format, noch een draaiboek dat moet worden gevolgd. Het is de bedoeling dat deelnemers aan The Passion zèlf het draaiboek gaan samenstellen, passende liedteksten uitzoeken, gaan bepalen hoe het verhaal gevisualiseerd gaat worden.
 
De televisie uitzendingen van de afgelopen jaren kunnen als voorbeeld dienen, maar het kan ook dat vanuit de groep andere keuzes worden gemaakt om het project gestalte te geven. Het project is geen doel op zich maar een middel om mensen met elkaar in gesprek te brengen over het leven/hun leven. Over waarden en ook over de betekenis van symbolen. En over muziek en liedteksten die hen aanspreekt en die passen bij de situaties die worden gevisualiseerd. Bijeenkomsten overstijgen de status van repetities: het zijn inspiratiemomenten. En daarbij (vooral) elkaar ontmoeten, gezelligheid, verbondenheid, muzikaliteit en mogelijk ook andere gezamenlijke activiteit.
 
Tot zover. In de volgende Klankkleur praten we u weer bij. Ondertussen kunt u een steentje bijdragen door mogelijk geïnteresseerden te attenderen op het project. Neem een folder mee voor ze of verwijs ze naar onze website

error

Deel dit artikel via